ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ
ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Հայաստան
Վերականգնվող էներգետիկա
Էներգախնայողություն
ՎԷԸԾ / SREP
Հիմնադրամի ծրագրեր
Երկրաջերմային Հետախուզական Հորատման Ծրագր
  • Երկրաջերմային Հետախուզական Հորատման Ծրագր
  • Սեղմեք Esc փակելու համար
Արևային էներգիայի ծրագիր
  • Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագիր
  • Սեղմեք Esc փակելու համար
Շնորհված պայմանագրեր
  • Շնորհված պայմանագրեր
  • Սեղմեք Esc փակելու համար
Իրադարձություններ
Շուկա
  • Տեղեկագիրք
  • Ընկերություններ
  • Սեղմեք Esc փակելու համար

Դիմումի ձև

Կազմակերպության անվանում *
Անուն Ազգանուն *
Հասցե *
Էլ.Փոստ *
Հեռախոս *
Հաղորդագրություն *
Մուտքագրեք պատկերված կոդը*
captcha

Սակագներ

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրական էներգիա արտադրող կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի 2015 թվականի վաճառքի սակագները սահմանելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողովը
25 մայիսի 2016 թվականի №128 Ն որոշմամբ սահմանել է`

Փոքր Հիդրոէլեկտրակայաններից
1) բնական ջրահոսքերի վրա կառուցված փոքր հիդրոէլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը` 23.753  դրամ/կՎտժ` առանց ավելացված արժեքի հարկի,
2) ոռոգման համակարգերի վրա կառուցված փոքր հիդրոէլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը`15.832  դրամ/կՎտժ` առանց ավելացված արժեքի հարկի,
3) խմելու ջրատարների վրա կառուցված փոքր հիդրոէլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը` 10.556 դրամ/կՎտժ` առանց ավելացված արժեքի հարկի,

Հողմային Էլեկտրակայաններից
հողմային էլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը`
42.645  դրամ/կՎտժ՝ առանց ավելացված արժեքի հարկի:

Կենսաբանական Զանգվածից
Կենսաբանական զանգվածից էլեկտրական էներգիա արտադրող կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը` 42.645  դրամ/կՎտժ` առանց ավելացված արժեքի հարկի:

Թվական Փոքր Հիդրոէլեկտրակայաններ
բնական
ջրահոսքերի վրա
ոռոգման
համակարգերի
խմելու ջրատարների
2016 23.753
դրամ/կՎտժ
15.832
դրամ/կՎտժ

10.556
դրամ/կՎտժ

2015 21.168
դրամ/կՎտժ
14.110
դրամ/կՎտժ

9.408
դրամ/կՎտժ

2014 21.061
դրամ/կՎտժ
14.039
դրամ/կՎտժ

9.361
դրամ/կՎտժ

2013 20.287 դրամ/կՎտժ 13.523 դրամ/կՎտժ

9.017 դրամ/կՎտժ

2012 19,551 դրամ/կՎտժ 13,033 դրամ/կՎտժ 8,690 դրամ/կՎտժ
2011 19,28 դրամ/կՎտժ 12,853 դրամ/կՎտժ

8,57 դրամ/կՎտժ

Հողմային էլեկտրակայաններից
2016

42.645 դրամ/կՎտժ

2015

38,005 դրամ/կՎտժ

2014 37.007
դրամ/կՎտժ
2013 36,928 դրամ/կՎտժ
2012 35.339 դրամ/կՎտժ
2011 33,756 դրամ/կՎտժ
Կենսաբանական զանգվածից էլեկտրական էներգիա
2016 42.645
դրամ/կՎտժ
2015 40.542
դրամ/կՎտժ
2014 40.338
դրամ/կՎտժ
2013 38.856
դրամ/կՎտժ
2012 37.447 դրամ/կՎտժ
2011 36,928 դրամ/կՎտժ

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից սահմանված սակագներ սպառողների համար`

Գազ

ա) ամսական մինչև 10,0 հազար նորմալ խորանարդ մետր սպառում ունեցող սպառողներին վաճառվող  բնական գազի  սակագինը՝  156  000 դրամ՝ սպառված յուրաքանչյուր հազար նորմալ խորանարդ մետր բնական գազի համար (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը),

բ
) ամսական 10,0 հազար նորմալ խորանարդ մետր և ավելի սպառում ունեցող սպառողներին վաճառվող` 7900  կկալ/նորմալ խորանարդ մետր ջերմարարություն ունեցող բնական գազի սակագինը` 276.98 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ`  սպառված յուրաքանչյուր հազար նորմալ խորանարդ մետր բնական գազի համար (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը): պաշտոնական աղբյուր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

էլեկտրաէներգիա

1) 0,38 կՎ լարման ցանցերից սնվող սպառողների (այդ թվում` բնակչության) համար`
ա) ցերեկային սակագին` 41.85 դրամ/կՎտժ,
բ) գիշերային սակագին (2300  – 700)` 31.85 դրամ/կՎտժ,
2) 6 (10) կՎ լարման ուղիղ բջիջներով սնվող սպառողների համար`
ա) ցերեկային սակագին` 38.85 դրամ/կՎտժ,
բ) գիշերային սակագին (2300  – 700)` 28.85 դրամ/կՎտժ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 35 կՎ և բարձր լարման բջիջներով սնվող սպառողների համար`
ա) ցերեկային սակագին` 32.85 դրամ/կՎտժ,
բ) գիշերային սակագին(2300  – 700)` 28.85 դրամ/կՎտժ.

Ջուր
170,256 դրամ սակագին:

պաշտոնական աղբյուր