ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ
ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Հայաստան
Վերականգնվող էներգետիկա
Էներգախնայողություն
ՎԷԸԾ / SREP
Հիմնադրամի ծրագրեր
Երկրաջերմային Հետախուզական Հորատման Ծրագր
  • Երկրաջերմային Հետախուզական Հորատման Ծրագր
  • Սեղմեք Esc փակելու համար
Արևային էներգիայի ծրագիր
  • Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագիր
  • Սեղմեք Esc փակելու համար
Շնորհված պայմանագրեր
  • Շնորհված պայմանագրեր
  • Սեղմեք Esc փակելու համար
Իրադարձություններ
Շուկա
  • Տեղեկագիրք
  • Ընկերություններ
  • Սեղմեք Esc փակելու համար

Դիմումի ձև

Կազմակերպության անվանում *
Անուն Ազգանուն *
Հասցե *
Էլ.Փոստ *
Հեռախոս *
Հաղորդագրություն *
Մուտքագրեք պատկերված կոդը*
captcha

Հետաքրքրության ներկայացման Հայտ

(Խորհրդատվական Ծառայություններ– Ընկերությունների Ընտրություն)

Ապրիլ 20, 2016թ.

Հայաստան

Էներգախնայողության Ծրագիր

Դրամաշնորհ No: TF 012163

Առաջադրանքի անվանումը ՝ Էներգախնայողության Գործողությունների Ազգային Ծրագրի շրջանակներում հաշվետվությունների  համակարգի (reporting system) ձևավորում

Reference No.: EE-CS-24/2015

Հայաստանի Հանրապետությունը ֆինանսավորում է ստացել Համաշխարհային Բանկ/ Գլոբալ Բնապահպանական Ընկերակցությունից Էներգախնայողության Ծրագրի իրականացման համար, և մտադիր է միջոցների մի մասը կիրառել խորհրդատվական ծառայությունների իրականացման նպատակով:

Խորհրդատվական ծառայությունները  (“Ծառայություններ”) ներառում են՝ Էներգախնայողության Գործողությունների Ազգային Ծրագրի  շրջանակներում հաշվետվությունների համակարգի (reporting system) մշակում:

Աշխատանքների շրջանակը

Խորհրդատուն պետք է՝

Մշակի պաշտոնական տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի հաշվետվությունների ներկայացման համակարգ  2-րդ Էներգախնայողության Գործողությունների Ազգային Ծրագրի (ԷԳԱԾ)-ի համար, որոնք կկառավարվեն Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի (ՀՎԷԷՀ-ի) կողմից:

Իրականացման տևողությունը  – 2 ամիս

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության Հիմնադրամը հրավիրում է իրավասու խորհրդատվական ընկերություններինԽորհրդատուներ») ներկայացնել իրենց հետաքրքրությունը ծառայություններ տրամադրելիս: Հետաքրքրված խորհրդատուները պետք է տեղեկություններ տրամադրեն այն մասին, որ իրենք ունեն անհրաժեշտ որակավորում և համապատասխան փորձ ծառայություններ մատուցելու համար: Ընտրության չափանիշներն են՝

Խորհրդատուների փորձառությունը էներգետիկ ոլորտի վիճակագրական ուսումնասիրությունների անցկացման գործում  - 40 միավոր,

Խորհրդատուների փորձառությունը վիճակագրական ուսումնասիրությունների անցկացման և էներգախնայողության ցուցանիշների վերլուծության գործում  - 60 միավոր,

Շահագրգիռ խորհրդատուների ուշադրությունը պետք է գրավել Համաշխարհային Բանկի Ուղեցույցների 1.9 կետը՝ «Խորհրդատուների ընտրությունը և աշխատանքի ընդունում  ՎԶՄԲ փոխառության, ՄԶԸ վարկերի և  Համաշխարհային Բանկի վարկառուների դրամաշնորհների շրջանակում”, Հունվար 2011 («Խորհրդատուի ուղեցույց») վրա, որտեղ նշված են  Համաշխարհային բանկի քաղաքականությունը և շահերի բախումը:

Խորհրդատուները պետք է միավորվեն այլ ընկերությունների  հետ համատեղ ձեռնարկության կամ ենթախորհրդատվական ձևով՝ բարձրացնելու իրենց որակավորումը:

Խորհրդատուն կընտրվի  Որակի վրա հիմնված ընտրություն (ՈՀԸ) մեթոդի համաձայն, որը սահմանված է Խորհրդատուի Ուղեցույցում:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն կարելի է ձեռք բերել ստորև նշված հասցեով տեղական ժամանակով ժամը 9:00-17:00.

Հետաքրքրությունների հայտը  պետք է հանձնել գրավոր ձեւով ստորև նշված հասցեով մինչև 2016թ, ապրիլի 29-ը, 17:00 տեղական ժամանակով:

Հայաստանի Վերականգնվող Էներգետիկայի և Էներգախնայողության Հիմնադրամ

Տնօրեն` Թամարա Բաբայան

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, Պռոշյան 1-ին նրբանցք, 32 տուն;

Հեռախոս / Ֆաքս` 374 10 – 58 – 80 -11; e-mail: g.zara@r2e2.am
Վեբ կայք՝ www.r2e2.am