ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ
ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Հայաստան
Վերականգնվող էներգետիկա
Էներգախնայողություն
ՎԷԸԾ / SREP
Հիմնադրամի ծրագրեր
Երկրաջերմային Հետախուզական Հորատման Ծրագր
  • Երկրաջերմային Հետախուզական Հորատման Ծրագր
  • Սեղմեք Esc փակելու համար
Արևային էներգիայի ծրագիր
  • Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագիր
  • Սեղմեք Esc փակելու համար
Շնորհված պայմանագրեր
  • Շնորհված պայմանագրեր
  • Սեղմեք Esc փակելու համար
Իրադարձություններ
Շուկա
  • Տեղեկագիրք
  • Ընկերություններ
  • Սեղմեք Esc փակելու համար

Դիմումի ձև

Կազմակերպության անվանում *
Անուն Ազգանուն *
Հասցե *
Էլ.Փոստ *
Հեռախոս *
Հաղորդագրություն *
Մուտքագրեք պատկերված կոդը*
captcha

Մեր մասին / Փաստաթղթեր.

Հիմնադրամը, որպես ոչ առևտրային հանրօգուտ նպատակներով գործող կազմակերպություն, ինքնուրույն իրավաբանական անձ` անկախ որևէ պետական մարմնից կամ հաստատությունից, ստեղծվել է ՀՀ կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 28-ի թիվ 799-Ն որոշմամբ, ըստ որի կառավարությունը որոշում է դադարեցնել “Ջերմամատակարարման և բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմիններին աջակցության ծրագրեր ԾԻԳ” պետական հիմնարկի գործունեությունը և հիմնադրել Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ:

Հիմնադրամի հիմնական նպատակներն են դյուրինացնել ներդրումներն էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտներում և նպաստել Հայաստանում էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի շուկաների զարգացմանը: Հիմնադրամի նպատակներն ու հիմնական գործողություններն ավելի մանրամասն ներկայացված են Հիմնադրամի կանոնադրության մեջ:

ԳՁ սահմանում է Հիմնադրամի գործառույթների հիմնական շրջանակը, ներառյալ գործունեության մանրամասները, ֆինանսական գործիքները, կառավարման կառուցվածքը, գնումների և ֆինանսական կառավարման համակարգը: Այն նախատեսում է վերոնշյալ գործառույթների ընդհանրական ուղեցույց և չի հավակնում լինել ընդգրկուն կանոնակարգ: ԳՁ նպատակ ունի ստեղծել ծրագրի սկզբունքների և կիրառման համընդհանուր ըմբռնում բոլոր շահագրգիռ կողմերի համար և հիմք ստեղծել բոլորի համագործակցության համար:

Կանոնադրություն

Գորձառնական Ձեռնարկ

Զարգացման վարկի համաձայնագիր (Քաղաքային ջեռուցման ծրագիր)

Զարգացման վարկի համաձայնագիր (Վերականգնվող էնեգետիկայի ծրագրի)

Հիմնադրամի Ֆինանսական Հաշվետվություններ և Անկախ աուդիտի եզրակացություն `31 դեկտեմբեր 2009թ.

Քաղաքային ջերմամատակարարման ծրագիր Անկախ աուդիտի եզրակացություն`31 դեկտեմբեր 2009թ.

Գազի և ջերմամատակարարման ծրագիր Անկախ աուդիտի եզրակացություն`31 դեկտեմբեր 2009թ.

Անկախ աուդիտորի եզրակացություն հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ, 2010 դեկտեմբերի 31

Ֆինանսական հաշվետվություններ և Անկախ աուդիտորի եզրակացություն 2011թ.դեկտեմբերի 31

Գնումների պլանով նախատեված ժամանակահատվածը` 2012թ. հոկտեմբեր- 2014թ.

Մարտ (Աշխատանքներ, Ապրանքներ, Խորհրդատվական ծառայություններ, Հզորությունների ուժեղացում )

Հաշվետվություն Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի 2012թ. գործունեության մասին

Ֆինանսական հաշվետվություններ 2012 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար

Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն – Էներգախնայողության շրագիր 2013 դեկտենբեր

Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական հաշվետվություն դեկտեմբեր 2013

Տարեկան հաշվետվություն 2014թ.

Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն- ՎԷ ընդլայնման ներդրումային պլանի նախապատրաստման ծրագիր

Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվերվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն 2014թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա վերաբերյալ (Հունիս 2015)

Ֆինանսական հաշվետվություններ և Անկախ աուդիտորական հաշվետվություն -2014 դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ (Մարտ 2015)

Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն (նոյեմբեր 2015)