ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ
ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Հայաստան
Վերականգնվող էներգետիկա
Էներգախնայողություն
ՎԷԸԾ / SREP
Հիմնադրամի ծրագրեր
Երկրաջերմային Հետախուզական Հորատման Ծրագր
  • Երկրաջերմային Հետախուզական Հորատման Ծրագր
  • Սեղմեք Esc փակելու համար
Արևային էներգիայի ծրագիր
  • Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագիր
  • Սեղմեք Esc փակելու համար
Շնորհված պայմանագրեր
  • Շնորհված պայմանագրեր
  • Սեղմեք Esc փակելու համար
Իրադարձություններ
Շուկա
  • Տեղեկագիրք
  • Ընկերություններ
  • Սեղմեք Esc փակելու համար

Դիմումի ձև

Կազմակերպության անվանում *
Անուն Ազգանուն *
Հասցե *
Էլ.Փոստ *
Հեռախոս *
Հաղորդագրություն *
Մուտքագրեք պատկերված կոդը*
captcha

Հայտարարություններ.

«Հայաստանում արդյունաբերական մասշտաբի Մասրիկ–1 արևային ֆոտովոլտայիկ ծրագրի» համար նախաորակավորման գործընթացի վերաբերյալ հայտարարություն

28.04.2017

«Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը» (Հիմնադրամ) ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության հանձնարարականով փնտրում է  մասնավոր ընկերությունների կամ կոնսորցիումների՝ Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մեծ Մասրիկ համայնքում տեղակայված, ցանցին միացված «Մասրիկ-1 55 ՄՎտպ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտայիկ (ՖՎ) էլեկտրակայանի ծրագրի» (Ծրագիր) նախագծման, ֆինանսավորման, կառուցման, տնօրինման և շահագործման նպատակով:

 

Ծրագիրը նախագծման, ֆինանսավորման, կառուցման, տնօրինման և շահագործման հիմունքներով կմշակվի հատուկ նշանակության ընկերության կողմից (Ծրագրի ընկերություն), որի 100% սեփականատերը պետք է հանդիսանա Հաղթող ճանաչված հայտատուն: Այս Ծրագրի համար Ծրագրի ընկերությունը պետք է հիմնադրվի և տեղակայված լինի Հայաստանի Հանրապետությունում:

 

Հիմնադրամն այժմ հրավիրում է հավանական այն հայտատուներին (Հավանական հայտատու), ովքեր կարող են բավարարել Նախաորակավորման հրավերում (ՆՈՀ) սահմանված որակավորման չափորոշիչներին, ՆՈՀ փաստաթղթի պահանջների համաձայն ներկայացնել կնքված նախաորակավորման հայտերը (Նախաորակավորման հայտ): Այնուամենայնիվ, մասնակցության իրավունք ունենալու համար Հավանական հայտատուներից կպահանջվի գրանցվել Հիմնադրամում և պաշտոնապես ձեռք բերել ՆՈՀ փաստաթուղթը՝ դրա դիմաց Հիմնադրամի հաշվեհամարին փոխանցելով չփոխհատուցվող վճար՝ ռեզիդենտների համար ՀՀ 24,000 դրամի և  ոչ ռեզիդենտների համար 50 ԱՄՆ$ գումարի չափով


Ռեզիդենտների համար


ՇԱՀԱՌՈՒ ԲԱՆԿ՝ HSBC բանկ Հայաստան ՓԲԸ, Երևան, ՀՀ

217001007855004 AMD

 

Ոչ ռեզիդենտների համար

ՇԱՀԱՌՈՒ ԲԱՆԿ՝ HSBC բանկ Հայաստան ՓԲԸ, Երևան, ՀՀ

SWIFT-MIDLԱM22 -217001007855102 USD

ԹՂԹԱԿԻՑ ԲԱՆԿ՝ HSBC Bank USԱ New York US
SWIFT address: MRMDUS33

Correspondent Ա/C No. 000-05145-4
ԱBԱ: 021001088

 

Վճարումը հիմնավորող փաստաթուղթը ներկայացնելուց հետո Հիմնադրամը Հավանական հայտատուներին կներկայացնի ՆՈՀ փաստաթուղթը՝ Հավանական հայտատուներից յուրաքանչյուրի կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փոստի հասցեին փաստաթուղթն ուղարկելով կամ Հավանական հայտատուների կողմից ներկայացված կրիչի վրա նյութը ներբեռնելով: ՆՈՀ փաստաթուղթը կներկայացվի միմիայն PDF ձևաչափով:

 

Միայն նախաորակավորված հայտատուները (Նախաորակավորված հայտատուներ) իրավասու կլինեն մասնակցել ընտրության գործընթացի Հայտերի ներկայացման հրավերի (ՀՆՀ) փուլին, որը Հիմնադրամը կնախաձեռնի սահմանված կարգով: Նախաորակավորման հայտերը պետք է լինեն փաթեթավորված, պիտակավորված և պետք է ներկայացվեն սույն ՆՈՀ-ի պահանջների համաձայն՝ մինչ 2017թ-ի հունիսի 16-ը՝ Երևանի ժամանակով 15:30-ը: Հիմնադրամի կոնտակտային տվյալներ և նախաորակավորման հայտերը ներկայացնելու հասցե:


«Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ»

 

Պռոշյան 32 փողոց, առաջին նրբանցք, ք. Երևան, ՀՀ

Հեռ.՝  (37410) 588011

Ֆաքս՝ (37410) 541732

Էլ. Փոստի հասցե՝ r2e2fund@gmail.com

Կայք՝ www.r2e2.am

Grant for Preparation of the Utility-Scale Solar Power Project

26.12.2016

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(CONSULTING SERVICES – INDIVIDUAL CONSULTANT SELECTION-IC)

Armenia

Grant for Preparation of the Utility-Scale Solar Power Project

Grant No.: TF0A0418

Assignment Title: PREPARATION OF PRE-QUALIFICATION DOCUMENTS

Reference No. : SPP-CS-18/2016

The Republic of Armenia has received a SREP Grant from the Climate Investment Funds Scaling-up Renewable Energy Program in Low Income Countries (SREP) (administered by the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)) toward the cost of the Preparation of Utility-Scale Solar Power Project, and intends to apply part of the proceeds for consulting services. The Project is implemented by the Armenia Renewable Resources and Energy Efficiency Fund (Client).

Objective

The objective of this assignment is to assist Armenia Renewable Resources and Energy Efficiency Fund (the R2E2 Fund) in the preparation of the Pre-Qualification (PQ) documents for tendering the first utility-scale solar plant, Masrik-1, of about 50 MW. The purpose of running a PQ process is to: (i) ensure that the client’s interest is communicated clearly to the market, (ii) determine the extent and nature of interest from private sector players, and (iii) pre-qualify a competitive number of qualified firms/ consortia in a transparent way

Tasks and Responsibilities of Consultant

The Consultant will be responsible for preparation and presentation of pre-qualification package: this will include all the necessary request for qualification (RFQ) documentation, including advertising material. Կարդալ ավելին

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ – Արևային ՖՎ ծրագրի ղեկավար, SPP-CS-5/2015

24.11.2016

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագիր

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՀԱՏ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԾՐԱԳԻՐ P155662
ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ

Արևային ՖՎ ծրագրի ղեկավար, SPP-CS-5/2015

Սույն հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավերը հետևում է ծրագրի գնումների ընդհանուր ծանուցմանը, որը տպագրվել է UN Development Business-ում 2015թ. հունիսի 23-ին և www.gnumner.am (www.procurement.am) կայքում:

Հայաստանի Հանրապետությունը ստացել է դրամաշնորհ Կլիմայի ներդրումների Հիմնադրամից Վերականգնվող Էներգետիկայի Ընդլայնումը ցածր եկամուտ ունեցող Երկրներում Ծրագրի շրջանակներում (ՎԷԸԾ) և նպատակ ունի միջոցների մի մասն ուղղել խորհրդատվական ծառայությունների մատուցմանը՝ Հայաստանի Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագրի շրջանակներում գնումների իրականացմանը:

 

Նպատակը


Առաջադրանքի նպատակն է ծրագրի իրականացման ընթացքում աջակցել Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամին (ՀՎԷԷՀ) միջազգային խորհրդատվական ընկերությունների հետ միասին մասնակցելու արևային ներուժի գնահատման, արևային ճառագայթային էներգիայի չափման սարքավորումների ընտրության, առավել շատ ներուժ ունեցող տեղանքներում արևային ՖՎ կայանների պլանավորման գործընթացներում:

Կարդալ ավելին

Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագիր

06.10.2016

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ /ՀՎԷԷՀ/

Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագիր

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՀԱՏ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԾՐԱԳԻՐ P155662
ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ

Տնտեսական գնահատման մասնագետ, SPP-CS-16/2016

Սույն հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավերը հետևում է ծրագրի գնումների ընդհանուր ծանուցմանը, որը տպագրվել է UN Development Business-ում 2015թ. հունիսի 23-ին և www.gnumner.am (www.procurement.am) կայքում:

Հայաստանի Հանրապետությունը ստացել է դրամաշնորհ Կլիմայի ներդրումների Հիմնադրամից Վերականգնվող Էներգետիկայի Ընդլայնումը ցածր եկամուտ ունեցող Երկրներում Ծրագրի շրջանակներում (ՎԷԸԾ) և նպատակ ունի միջոցների մի մասն ուղղել խորհրդատվական ծառայությունների մատուցմանը՝ Հայաստանի Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագրի /այսուհետ՝ Ծրագիր/ շրջանակներում գնումների իրականացմանը:

Նպատակը

Սույն առաջադրանքի նպատակն է իրականացնել Ծրագրի տնտեսական գնահատումը: Կարդալ ավելին

Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագիր ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՀԱՏ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳԻՐ P155662 ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ

05.09.2016

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ /ՀՎԷԷՀ/

Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագիր

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՀԱՏ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԾՐԱԳԻՐ P155662
ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ

Տնտեսական գնահատման մասնագետ, SPP-CS-16/2016

Սույն հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավերը հետևում է ծրագրի գնումների ընդհանուր ծանուցմանը, որը տպագրվել է UN Development Business-ում 2015թ. հունիսի 23-ին և www.gnumner.am (www.procurement.am) կայքում:

 

Հայաստանի Հանրապետությունը ստացել է դրամաշնորհ Կլիմայի ներդրումների Հիմնադրամից Վերականգնվող Էներգետիկայի Ընդլայնումը ցածր եկամուտ ունեցող Երկրներում Ծրագրի շրջանակներում (ՎԷԸԾ) և նպատակ ունի միջոցների մի մասն ուղղել խորհրդատվական ծառայությունների մատուցմանը՝ Հայաստանի Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագրի /այսուհետ՝ Ծրագիր/ շրջանակներում գնումների իրականացմանը:

Կարդալ ավելին

Հետաքրքրության ներկայացման Հայտ (Խորհրդատվական Ծառայություններ– Ընկերությունների Ընտրություն)

29.07.2016

հուլիսի 28, 2016թ.

Հայաստան

Առաջադրանքի անվանումը ՝ Էներգետիկայի Շաբաթ-ի կազմակերպում

Հղումը No.: R2E2 -03/2016

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը այժմ հրավիրում է խորհրդատվական ընկերություններին (խորհրդատուներ) ներկայացնելու իրենց  հետաքրքրությունը ծառայությունների մատուցման  համար: Խորհրդատվական ծառայությունները  (“Ծառայություններ”) ներառում են՝ Էներգետիկայի Շաբաթ-ի կազմակերպում:

Աշխատանքների շրջանակը

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը կազմակերպում է Էներգետիկայի Շաբաթ  միջոցառումների շարքը:

Միջոցառման ընթացքում նախատեսվում է կազմակերպել ելույթներ, կլոր սեղաններ, ուսուցողական և տեղեկատվական սեմինարներ, այցելություն տեղանքներ:

2. Աշխատանքի հիմնական նպատակը

«Էներգետիկայի Շաբաթ» միջոցառման կազմակերպման համար անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները`

1.   Հրապարակել էներգետիկայի Շաբաթի կազմակերպման և իրականացման վերաբերյալ հայտարարություն:

2.   Վարձակալել հիմնական միջոցառումների անցկացման համար տարածք, որտեղ հնարավոր կլինի կազմակերպել սեմինարներ /տևողությունը` 3 օր/ և այլ հանդիպումներ:

3.   «Էներգետիկայի Շաբաթ» միջոցառման անցկացման համար հիմնական շենքում ստեղծել մշտական տեղեկատվական հնարավորություն:

4.   Ցուցահանդեսի կազմակերպում /տևողությունը` 3 օր/:

5.   Պատրաստել միջոցառմանը նվիրված տեղեկատվական տպագիր նյութեր:

6.   Պատրաստել միջոցառման ավարտից հետո ամփոփիչ էլեկտրոնային նյութեր:

7.   Պատրաստել ֆոտո և տեսառեպորտաժներ:

8.   Իրականացնել Էներգետիկայի Շաբաթի լուսաբանում հանրապետական հեռուստատեսության և ռադիոյի եթերում:

9.   Ապահովել մասնակիցներին սուրճի և ճաշի մատուցում:

10. Բանավոր սինխրոն թարգմանություն հայերեն-անգլերեն և հակառակը և այլն:

 

 

Խորհրդատվական ծառայությունների տևողությունը՝ 3 ամիս:

 

Հետաքրքրված խորհրդատուները պետք է տեղեկություններ տրամադրեն այն մասին, որ նրանք ունեն անհրաժեշտ որակավորում և համապատասխան  փորձ  ծառայությունների մատուցման համար: Ընտրության  չափանիշներն են`

Խորհրդատվական ընկերության ընդհանուր փորձառությունը նմանատիպ միջոցառումների կազմակերպման ասպարեզում– 50 միավոր

Խորհրդատվական ընկերության հատուկ փորձառությունը էներգետիկայի/էներգախնայողության ոլորտի նմանատիպ միջոցառումների կազմակերպման ասպարեզում – 50 միավոր

 

Խորհրդատուները կարող են միավորվել այլ ընկերությունների հետ համատեղ ձեռնարկության կամ ենթախորհրդատվական ձևով՝ բարձրացնելու իրենց որակավորումը:

 

Լրացուցիչ տեղեկատվություն կարելի է ձեռք բերել ստորև նշված հասցեով տեղական ժամանակով ժամը 9:00-18:00.

 

Հետաքրքրությունների հայտը պետք է հանձնել գրավոր կամ էլեկտրոնային ձևով ստորև նշված հասցեով մինչև 2016թ, օգոստոսի 9-ը, 17:00 տեղական ժամանակով:

Հայաստանի Վերականգնվող Էներգետիկայի և Էներգախնայողության Հիմնադրամ

Տնօրեն` Թամարա Բաբայան

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, Պռոշյան 1-ին նրբանցք, 32 տուն;

Հեռախոս / Ֆաքս` 374 10 – 58 – 80 -11; e-mail: g.zara@r2e2.am
Վեբ կայք՝ www.r2e2.am

Հետաքրքրության ներկայացման Հայտ(Խորհրդատվական Ծառայություններ– Ընկերությունների Ընտրություն)

26.07.2016

Հետաքրքրության ներկայացման Հայտ

(Խորհրդատվական Ծառայություններ– Ընկերությունների Ընտրություն)
հուլիսի 26, 2016թ.

Հայաստան

Առաջադրանքի անվանումը ՝ Հայաստանի Վերականգնվող Էներգետիկայի և Էներգախնայողության  հիմնադրամի վեբ կայքի պատրաստում

Հղումը No.: R2E2 -02/2016

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը այժմ հրավիրում է խորհրդատվական ընկերություններին (խորհրդատուներ) ներկայացնելու իրենց  հետաքրքրությունը ծառայությունների մատուցման  համար: Խորհրդատվական ծառայությունները  (“Ծառայություններ”) ներառում են՝ Հայաստանի Վերականգնվող Էներգետիկայի և Էներգախնայողության  հիմնադրամի վեբ կայքի ձևավորում և պատրաստում:

Աշխատանքների շրջանակը

Վեբ կայքը պետք է ունենա՝

Ֆունկցիոնալ նշանակություն

• Բոլոր ենթաաբաժինները պետք է ունենան նմանատիպ կառուցվածք • Կայքը պետք է ունենա խմբագրման հնարավորություն, որը պաշտպանված կլինի գաղտնաբառերով։

• Կայքը պետք է գրված լինի 3 լեզուների համար:
Կայքի ընդհանուր էլեմենտներ

• Կայքի ձևաչափը պետք է հասանելի լինի համակարգչով, պլանշետով, բջջային հեռախոսով և նոթբուկով:

• Կայքի բոլոր էջերում պետք է տեղադրված լինի կայքի գլխավոր մենյուն, լեզվի և երկրի ընտրության կոճակներ, սոցիալական ցանցերի էջերի հղումներ (facebook, twitter), Google analitic-ի արդյունքները։

• Կայքի ստեղծված լեզուն պետք է հնարավորություն ունենա թարմեցվելու ըստ շուկայում դուրս եկած տարբերակի:

• Կայքը պետք է հնարավորություն ունենա ներբեռնելու տարբեր ֆորմատ ունեցող փաստաթղթեր  (doc, docx, exl, pdf, ppt, և այլ):

• Կայքը պետք է հնարավորություն ունենա ներբեռնելու նկարներ, վիդիեոներ, աուդիո  ֆայլեր:

• Կայքը պետք է հնարավորություն ունենա հետագայում անհրաժեշտության դեպքում փոփոխելու  առկա կառուցվածքը՝ (ավելացնել, պակասեցնել, տեղափոխել մենյուները և ենթամենուները):

• Կայքը բոլոր էջերում պետք է ունենա որոնման համար նախատեսված պատուհան

• Կայքի ձևավորումը պետք է համապատասխանի ՀՎԷԷ Հիմնադրամի ձևավորման և կոմունիկացիոն կանոններին, որոնք տրամադրվել են Պատվիրատուի կողմից

• Կայքում գրանցված այցելուների համար թարմացվող նորությունները ստանալու հնարավորություն էլեկտրոնային փոստին:

• Կայքը պետք է աշխատի բոլոր բրաուզերներով:

Խորհրդատվական ծառայությունների տևողությունը՝ 25-30 օր:

Հետաքրքրված խորհրդատուները պետք է տեղեկություններ տրամադրեն այն մասին, որ նրանք ունեն անհրաժեշտ որակավորում և համապատասխան  փորձ  ծառայությունների մատուցման համար:  Ընտրության   չափանիշներն են`

Խորհրդատուների փորձառությունը  վեբ կայքերի պատրաստման գործում- 40 միավոր

Խորհրդատուների հատուկ փորձառությունը նմանատիպ ֆունկցիոնալ նշանակությամբ և ընդհանուր էլեմենտներով կայքերի պատրաստման գործում – 60 միավոր

Խորհրդատուները կարող են միավորվել այլ ընկերությունների  հետ համատեղ ձեռնարկության կամ ենթախորհրդատվական ձևով՝ բարձրացնելու իրենց որակավորումը:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն կարելի է ձեռք բերել ստորև նշված հասցեով տեղական ժամանակով ժամը 9:00-18:00.

Հետաքրքրությունների հայտը  պետք է հանձնել գրավոր կամ էլեկտրոնային ձևով ստորև նշված հասցեով մինչև 2016թ, օգոստոսի 8-ը, 17:00 տեղական ժամանակով:

Հայաստանի Վերականգնվող Էներգետիկայի և Էներգախնայողության Հիմնադրամ Տնօրեն` Թամարա Բաբայան

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, Պռոշյան 1-ին նրբանցք, 32 տուն;

Հեռախոս / Ֆաքս` 374 10 – 58 – 80 -11;

E-mail: g.zara@r2e2.am

Վեբ կայք՝ www.r2e2.am

 

ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ (ՀՆՀ)

22.06.2016

Ամսաթիվը` 22 hունիսի, 2016թ.

Պայմանագիր` EE-CW-55/2016

ԳԲՄ դրամաշնորհ NTF 012163

Համաշխարհային բանկի ծրագրի անունը`

Էներգախնայողության ծրագիր

Էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում ՀՀ ԱՆ «Արմավիր» ՔԿՀ-ում, EE-CW-55/2016

Կարդալ ավելին

Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

29.04.2016

/Խորհրդատվական ծառայություններ, կազմակեպության ընտրություն/

28.04.2016թ.

Երկիրը` Հայաստան

Ծրագրի անունը` Էներգախնայողության ծրագիր

Դրամաշնորհ` TF 012163

Էներգախնայողության միջոցառումների իրականացման նպատակով Շինարարության աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության  EE-CS-26/2016 իրականացում հետևյալ օբյեկտներում:

Կարդալ ավելին

ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ (ՀՆՀ)

29.04.2016

Ամսաթիվը` 28 ապրիլի, 2016թ.

Պայմանագիր` EE-CW-54/2016-1, EE-CW-54/2016-2

ԳԲՄ դրամաշնորհ NTF 012163

Համաշխարհային բանկի ծրագրի անունը` Էներգախնայողության ծրագիր Սույն հրավերը հաջորդում է սույն ծրագրի համար հրապարակված Ծրագրի Գնումների ընդհանուր ծանուցմանը, որը զետեղվել է “UN Development Business (UNDB) online“ համացանցում 2012թ. հունիսի 30-ին: Կարդալ ավելին

123