ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ
ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Հայաստան
Վերականգնվող էներգետիկա
Էներգախնայողություն
ՎԷԸԾ / SREP
Հիմնադրամի ծրագրեր
Երկրաջերմային Հետախուզական Հորատման Ծրագր
  • Երկրաջերմային Հետախուզական Հորատման Ծրագր
  • Սեղմեք Esc փակելու համար
Արևային էներգիայի ծրագիր
  • Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագիր
  • Սեղմեք Esc փակելու համար
Շնորհված պայմանագրեր
  • Շնորհված պայմանագրեր
  • Սեղմեք Esc փակելու համար
Իրադարձություններ
Շուկա
  • Տեղեկագիրք
  • Ընկերություններ
  • Սեղմեք Esc փակելու համար

Դիմումի ձև

Կազմակերպության անվանում *
Անուն Ազգանուն *
Հասցե *
Էլ.Փոստ *
Հեռախոս *
Հաղորդագրություն *
Մուտքագրեք պատկերված կոդը*
captcha

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի կողմից 2005-2010թթ. ընթացքում  Քաղաքային ջեռուցման ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Վայոց Ձորի մարզում  թվով  7 դպրոցներում իրականացվել են ջերմամատակարարման համակարգերի  վերականգնման   և էներգախնայողական միջոցառումներ
նկարներ

 

Ընդհանուր տեղեկություներ`

Մարզկենտրոնը` ք. Եղեգնաձոր
Տարածաշրջանները` Վայք, Եղեգնաձոր
Քաղաքները` Եղեգնաձոր, Ջերմուկ, Վայք

ՀՀ Վայոց ձորի մարզը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության հարավային հատվածում: Մարզը պետական ահմա-նովհարավում սահմանակից է Նախիջևանին, հյուսիսում` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզին, արևելքում` ՀՀ Սյունիքի մարզին և արևմուտքում` ՀՀ  Արարատի մարզին:

Տարածքը 2308 քառ. կմ
ՀՀ տարածքում մարզի տարածքի տեսակարար կշիռը 7.8 %
Քաղաքային համայնքներ 3
Գյուղական համայնքներ 41
Քաղաքներ 3
Գյուղեր 52
Բնակչության թվաքանակը 2009թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 55.8 հազ. մարդ
այդ թվում` քաղաքային 19.3 հազ. մարդ
գյուղական 36.5 հազ. մարդ
ՀՀ բնակչության ընդհանուր թվաքանակում բնակչության թվաքանակի տեսակարար կշիռը, 2008թ. 1.7%
Քաղաքային բնակչության թվաքանակի տեսակարար կշիռը 34.6%
Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր 209260 հա/
այդ թվում` վարելահողեր 16217 հա

ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ Armstat