Նախամրցութային ժողով

new-image

Ս.թ. մարտի 29-ին Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամում տեղի ունեցավ նախամրցութային ժողով հայտարարված հետևյալ մրցույթի համար՝

  • Լոտ 1.Հայ-Ռուսական Սլավոնական Համալսարանի էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում, EE-CW-52/2016

Նախամրցութային ժողովին մասնակցում էին շինարարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ:  Հիմնադրամի գնումների մասնագետ Զարուհի Ղարագյոզյանը մանրամասն ներկայացրեց մրցութային փաթեթը և իր ելույթում կարևորեց հիմնական դրույթները, որակավորման պահանջները, պայմանագրի պայմանները, ինչպես նաև հայտերի մերժման պատճառները:  Հիմնադրամի ԷԽ մասնագետ Հրանտ Տեր-Գաբրիելյանը ներկայացրեց Էներգախնայողության ջերմատեխնիկական ցուցանիշները /նորմատիվային փաստաթղթերը, ջերմային հաշվարկը, ֆինանսատնտեսական ցուցանիշները/: Հիմնադրամի ՎԷ և ԷԽ փորձագետ Արմեն Ղարիբյանը խոսեց արևային ֆոտովոլտային համակարգերի տեղադրման,  դահլիճի օդի լավորակման համակարգի, ներքին և արտաքին լուսավորման համակարգերի, ինչպես նաև մոնիթորինգի համակարգի ներդրման մասին:

Հայ-Ռուսական Սլավոնական Համալսարանի էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում, EE-CW-52/2016

Արևային ֆոտովոլտային համակարգի, լուսադիոդային լույսերի, և օդի լավորակման համակարգի հաշվարկային ուղեցույց