ՀՀ Երկրաջերմային ծրագիր

new-image

01.01.2015 թ․ ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությունը՝ ի դեմս Հայաստանի վերականգնվողէներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի, «Երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագրի» շրջանակներում Համաշխարհային բանկի օժանդակությամբ ՀՀ Սյունիքի մարզի Քարքարի երկրաջերմային տեղանքում իրականացնում է հետախուզական հորատման աշխատանքեր: