Վայք քաղաքի արտաքին լուսավորություն

new-image

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում Վայք քաղաքում իրականացրել է փողոցային լուսավորության աշխատանքներ: Կատարվել են հետևյալ  միջոցառումները՝  փողացային լուսավորության ԴՌԼ լամպերով լուսատուների փոխարինում էներգաարդյունավետ լամպերով լուսատուներով, հենասյուների ներկում, հենասյուների տեղադրում, մալուխի և հաղորդալարի անցկացում: Վերոնշյալ էներգախնայող աշխատանքների շնորհիվ հաջողվել է ապահովել շուրջ 42% խնայողություն: