Շիրակի մարզի դպրոցների ջերմամատակարարման վերականգնում և էներգախնայողական միջոցառումների իրականացում

new-image