Հաշվետվություն- Վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրի 2009թ. երկրորդ կիսամյակի ենթավարկի մոնիթորինգ