Ալմանախ- Վերականգնվող Էներգետիկայի ծրագրի շրջանակներում կատարված ուսումնասիրությունները (մաս4)