ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀՐԱՎԵՐ- Էներգետիկ ինժեներ

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը հրավիրում է մասնակցել Հիմնադրամի Էներգետիկ ինժեներ թափուր պաշտոնի համալրման մրցույթին.

Էներգետիկ ինժեների պարտականություններն են՝

 • Նախատեսվող և իրագործվող վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի տեխնիկական լուծումների առաջարկում,
 • Որոշակի ծրագրերի և նախագծային լուծումների վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում,
 • Անհրաժեշտ ներդրումների գնահատում,
 • Նախագծային և շինարարական աշխատանքների ընթացքի համակարգում,
 • Տեխնիկակական հսկողության աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողության իրականացում,
 • Տեղանք այցելություններ և սահմանված կարգով էներգետիկ ուսումնասիրության իրականացում,
 • Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մրցութային փաստաթղթերի` տեխնիկական առաջադրանքի, սարքավորումների մասնագրերի և աշխատանքների ծավալների կազմում,
 •  Շահառուներին խորհրդատվության իրականացում,
 • Խորհրդատվական աշխատանքների տեխնիկական առաջադրանքների կազմում,
 • Մասնակցություն հիմնադրամի կողմից իրականացվող սեմինարների, թրեյնինգների կազմակերպմանը,
 • Իրականացվող աշխատանքների վերաբերյալ ըստ անհրաժեշտության հաշվետվությունների նախապատրաստում և ներկայացում,
 • Իրականացվող ծրագրերի ընթացքի և արդյունքների մասին անհրաժեշտ տեղեկատվության նախապատրաստում և ներկայացում,
 • Ապահովել էներգետիկ ուսումնասիրության և մոնիթորինգի համար անհրաժեշտ չափիչ գրծիքների և սարգավորումների պահպանման, սպասարկման և օգտագործման գործընթացը:

Որակավորման պահանջները`

 • Բարձրագույն կրթություն՝ ցանկալի է էներգետիկ ինժեներ
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ որպես ինժեներ
 • Աշխատանքային էթիկայի կանոնների պահպանման կարողություն
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների տիրապետում
 • Ժամանակի կառավարման կարողություն

Պահանջվող փաստաթղթերը՝
Հետաքրքրված անձինք պետք է ներկայացնեն ինքնակենսագրական տվյալներ` CV հայերեն լեզվով:
Վերոնշյալ աշխատանքի վերաբերյալ ավելի մանրամասն տեղեկություններ կարելի է ստանալ ստորև նշված հեռախոսահամարով կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ինչպես նաև այցելելով հիմնադրամի գրասենյակ աշխատանքնային օրերին, ժամը 09:00 մինչև  18:00 (ընդմիջման ժամերը՝ 13:00-14:00):
Հետաքրքրության հայտերը պետք է ներկայացվեն առձեռն կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով մինչև 2018թ. փետրվարի 13-ը ներառյալ:

Հասցե՝ ք. Երևան, Սայաթ -Նովա  29/1
Հեռ` (37410)588 011
Կայք` www.r2e2.am
Էլ. Փոստ՝ hr@r2e2.am
Պատասխանատու անձ՝  Աննա Մանվելյան
ՄՌ մասնագետ