ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀՐԱՎԵՐ – Ծրագրերի համակարգող

new-image

Պարտականություններ

 • Սահմանում է Հիմնադրամի նպատակները, խնդիրները և իրականացման ռազմավարությունը,
 • Հետևում է աշխատանքներին, կատարում է ստուգումներ և դիտարկումներ Ծրագրի նախապատրաստական փուլում ՀՎԷԷՀ կողմից ընտրված խորհրդատուների մատուցած ծառայությունների և աշխատանքների վերաբերյալ,
 • Համակարգում է Հիմնադրամի ծրագրերը և ապահովում է դրանց իրականացումը,
 • Ժամանակին պատշաճ ապահովում է աշխատանքների հաջող իրականացմանը՝ բյուջեի և ՀՎԷԷՀ պահանջներին համապատասխան,
 • Մասնակցում է իրականացնում է ուսումնասիրությունների և առաջարկությունների նախապատրաստմանը,
 • Համակարգում է ՀՎԷԷՀ կողմից ներգրավված ազգային փորձագետների և խորհրդատուների աշխատանքները,
 • Ծրագրի Գնումների պլանի թարմացման համար տրամադրում է պահանջվող օժանդակություն,
 • Պատասխանատու է ֆինանսավորող կազմակերպությունների որոնման, տենդերների հայտնաբերման աշխատանքների իրականացման համար,
 • Պատասխանատու է Հիմնադրամի գործընկեր կազմակերպությունների շտեմարանի պահպանման և ընդլայնման աշխատանքների իրականացման համար,
 • Պահպանում և ընդլայնում է Հիմնադրամի փորձագետների շտեմարանը,
 • Մշակում է Հիմնադրամի կողմից իրականացվող ծրագրերի հաշվետվությունները,
 • Կատարում է տնօրենի այլ հանձնարարականներ։

 

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ,
 • Հաշվետվությունների պատրաստման գերազանց ունակություններ,
 • Աշխատանքային էթիկայի կաննոնների պահպանման կարողություն,
 • Անալիտիկ մտածելակերպ,
 • Հաղորդակցման և ներկայացման հմտություններ,
 • Համապատասխան համակարգչային ծրագրերի իմացություն,
 • Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց տիրապետում։

 

Հավելյալ նշումներ

Հետաքրքրված անձինք պետք է ներկայացնեն ինքնակենսագրական տվյալներ` CV հայերեն և անգլերեն լեզուներով:

Ավելի մանրամասն տեղեկություններ կարելի է ստանալ ստորև նշված հեռախոսահամարով կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ինչպես նաև այցելելով հիմնադրամի գրասենյակ աշխատանքնային օրերին, ժամը 09:00 մինչև 18:00 (ընդմիջման ժամերը՝ 13:00-14:00):

Հետաքրքրության հայտերը պետք է ներկայացվեն առձեռն կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով մինչև 2022թ. փետրվարի 11-ը ներառյալ:

Հասցե՝ ք. Երևան, Սայաթ -Նովա 29/1

Հեռ: (37410) 588 011

Կայք` www.r2e2.am

Էլ. Փոստ՝ hr@r2e2.am

Պատասխանատու անձ՝ ՄՌ մասնագետ՝ Աննա Մանվելյան