ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ  ՀՐԱՎԵՐ- Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն

new-image

EFSD -W/10/2023 –Երևանի քաղաքապետարանի ‹‹Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն›› ՓԲԸ

Հայտերի ընդունման ժամկետը 2023թ օգոստոսի 7-ը, ժամը՝ 16։00։

Русская версия

Ամսաթիվը`  11 հուլիսի, 2023թ.
Պայմանագիր` EFSD -W/10/2023

EFSD դրամաշնորհ
Ծրագրի անունը`  «Էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական շենքերում էներգախնայողության բարձրացման  մեխանիզմների կիրառում և «Կանաչ էներգետիկայի» աջակցման  ծրագիր

Հայաստանի Հանրապետությունը Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամից (EFSD) ստացել է դրամաշնորհ Էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական շենքերում  էներգախնայողության բարձրացման  մեխանիզմների կիրառում և «Կանաչ էներգետիկայի» աջակցման  ծրագիր ծախսերը հոգալու համար և նախատեսում է օգտագործել այդ միջոցների մի մասը հանրային օբյեկտներում էներգախնայողության միջացոռումների անհրաժեշտ վճարումները կատարելու համար` EFSD -W/10/2023 – Երևանի քաղաքապետարանի ‹‹Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն›› ՓԲԸ -ում: ավելին