ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՅՏԵՐ

new-image

 (ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ – ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ)

Русская версия

Հայաստանի Հանրապետություն

«ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐ» ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԵՎ «ԿԱՆԱՉ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ» ԾՐԱԳԻՐ

 EFSD դրամաշնորհ
Հղման համար՝ EFSD-CS/2/2023-1

Առաջադրանքի անվանումը` Էներգախնայողության միջոցառումների տեխնիկական հսկողություն հետևյալ օբյեկտներում՝

  1. «Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ,
  2. Լոռու մարզպետարանի շենք,
  3. «Ա.Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամ «Նոր Ամբերդ» գիտական կայան,
  4. «Ա.Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)»,
  5. Երևանի քաղաքապետարանի ‹‹Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն›› ՓԲԸ (Երիտասարդական կայարան),
  6. Երևանի քաղաքապետարանի «ԵՐՔԱՂԼՈՒՅՍ» ՓԲԸ
    ավելին