Շուկա

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը նպատակ ունի  նպաստել էներգախնայողության և վերականգնվող ոլորտների զարգացմանը և ներդրումների ավելացմանը:  Հիմնադրամը  իր գործունեության ընթացքում  շուկայում առկա ընկերություններին ներկայացնելու նպատակով կազմակերպել է բազմաթիվ ցուցահանդեսներ, սեմինարներ, ուսուցման ծրագրեր, որոնց արդյունքում, ինչպես նաև տեղեկատվական այլ աղբյուրների հիման վրա  ձևավորվել է տեղեկագիրք: Այն չի ամբողջացնում ամբողջ ոլորտը, այլ ներկայացնում է տեղական շուկայում գործող այն ընկերությունները, որոնք զբաղվում են ջերմամեկուսիչ նյութերի արտադրությամբ և ներկրմամբ, ինչպես նաև լուսավորության համակարգերի, մասնավորապես լամպերի վաճառքով:
Տեղեկագիրքը ներառում է արտադրատեսակների տեխնիկական բնութագրերը և ընկերությունների հասցեները:
Առաջարկությունների և նոր տեղեկությունների դեպքում խնդրում ենք դիմել Հիմնադրամ հետևյալ հասցեով`
ՀՀ, Երևան Պռոշյան 1-ին նրբ., տուն 32,
Հեռ.`(374-10) 588011, 545121.
Ֆաքս. 541732, Էլ.փոստ  info@r2e2.am,

Տեղեկագիրք