«Հայաստանում հողմային էներգետիկայի զարգացման ծրագրի» շրջանակում Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի, Ասիական զարգացման բանկի և Տետրա Տեք ընկերության մասնագետները հետախուզական այց կատարեցին քամու էներգիայի պոտենցիալ վայրեր, որի ընթացքում ուսումնասիրվեցին այդ տեղանքներում հողմային պաշարների առկայությունը և հողմային կայանների համար նախատեսվող չափիչ կայանների տեղադրման վայրերը։ ավելին