Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը «Էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական շենքերում էներգախնայողության բարձրացման մեխանիզմների գործարկում և աջակցություն «կանաչ էներգետիկայի» զարգացմանը» ծրագրի շրջանակներում իրականացնում է շինհավաքակցման աշխատանքներ «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի Երիտասարդական» կայարանում։
Աշխատանքների ընթացքում նախատեսվում է.
  • վերգետնյա շինության արտաքին արհեստական ճարտարապետական լուսավորության իրականացում,
  • ներքին արհեստական լուսավորության վերակառուցում։