(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ)

22 մայիսի, 2024թ․

Հայաստանի Հանրապետություն

«ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐ». ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ և «ԿԱՆԱՉ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ ԾՐԱԳԻՐ»

EFSD դրամաշնորհ

Русская версия

Առաջադրանքի անվանումը՝ Խորհրդատվական ծառայություններ մեթոդական և վերլուծական նյութերի մշակման և էներգաարդյունավետության տեղեկատվական միջոցառումների կազմակերպման, ներառյալ՝ Հայաստանի ուսումնական հաստատություններում դասընթացների անցկացման վերաբերյալ:

Հղման համար՝ EFSD-CS/4/2023

Հայաստանի Հանրապետությունը Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամից (EFSD) ստացել է 1,719,200 (մեկ միլիոն յոթ հարյուր տասնինը հազար երկու հարյուր) ԱՄՆ դոլարի դրամաշնորհ՝ «Էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական շենքերում էներգախնայողության բարձրացման մեխանիզմների կիրառումը և §Կանաչ էներգետիկայի ծրագրի» շրջանակներում, և մտադիր է հասույթի մի մասը օգտագործել խորհրդատվական ծառայությունների համար:

Խորհրդատվական ծառայությունները (Ծառայություններ) ներառում են մեթոդական և վերլուծական նյութերի մշակում և էներգաարդյունավետության վերաբերյալ տեղեկատվական միջոցառումների կազմակերպում, ներառյալ՝ դասընթացների անցկացում Հայաստանի ուսումնական հաստատություններում:  

Առաջադրանքի տևողությունը․ 5 ամիս 

Ծառայությունների մեկնարկի ամսաթիվը․ հունիս, 2024 թ․ 

Առաջադրանքի մանրամասն տեխնիկական առաջադրանքը (ՏԱ) կցված է հետաքրքրության արտահայտելու սույն հայտին:

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ (Հիմնադրամ), որը հանդես է գալիս որպես Ծրագրի իրականացման խումբ (ԾԻԽ) այժմ հրավիրում է իրավասու ընկերություններին (Խորհրդատուներ)՝ արտահայտելու իրենց հետաքրքրությունը Ծառայությունների մատուցման հարցում: Հետաքրքրված խորհրդատուները պետք է տրամադրեն տեղեկատվություն, որը ցույց կտա, որ նրանք ունեն պահանջվող որակավորում և համապատասխան փորձ Ծառայությունները մատուցման հարցում: 

Որակավորման պահանջներն են.

• Մեթոդական փաստաթղթերի և ուսումնական նյութերի մշակման փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

• Էներգետիկ ոլորտում դասընթացների անցկացման փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

• Էներգաարդյունավետության, վերականգնվող էներգետիկ ոլորտի ծրագրերի մեթոդական փաստաթղթերի և ուսումնական նյութերի պատրաստման փորձ:

Ընտրության չափանիշներն են.

• Իրազեկման քարոզարշավի և դասընթացների ընդհանուր փորձ։

• Էներգախնայողության, վերականգնվող էներգիայի ծրագրերի շրջանակներում մեթոդոլոգիական փաստաթղթերի և դասընթացների համար նյութերի մշակման հատուկ փորձ։ 

Հիմնական փորձագետները չեն գնահատվի այս փուլում:

Խորհրդատուն կընտրվի Խորհրդատուների որակավորման մեթոդի հիման վրա, որը սահմանված է EFSD-ի կողմից ֆինանսավորվող նախագծերի գնումների քաղաքականության մեջ (վերջին թարմացումը 2018թ. նոյեմբերին) և EFSD հիմնադրամների կողմից ֆինանսավորվող նախագծերի գնումների ընթացակարգերի (վերջին թարմացումը՝ նոյեմբեր 2018), վերջինս տեղադրված է Եվրասիական զարգացման բանկի կայքում, որը կառավարում է EFSD ռեսուրսները, և EFSD-ի կայքում:

Խորհրդատուները կարող են համագործակցել այլ ընկերությունների հետ՝ իրենց որակավորումը բարձրացնելու համար, սակայն պետք է հստակ նշեն, թե արդյոք համագործակցությունը համատեղ ձեռնարկության և/կամ ենթախորհրդատվության ձև ունի: Համատեղ ձեռնարկության դեպքում համատեղ ձեռնարկության բոլոր գործընկերները համատեղ և առանձին պատասխանատվություն են կրում ամբողջ պայմանագրի համար, եթե ընտրված են։

Լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք ստանալ ստորև նշված հասցեով՝ աշխատանքային ժամերին, Հայաստան, Երևան, 0001, Սայաթ-Նովա պող. 29/1, +(374-10) 58 80 11, +(374-10) 54 51 21, ժամը 09:00-ից մինչև 18:00:

Հետաքրքրությանը հայտը պետք է լինի գրավոր   (առանձին հատուկ ձևաչափ չի պահանջվում) hայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզվով, այն պետք է հանձնել ստորև նշված հասցեին անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստով 2024թ. մայիսի 29-ին: Էլեկտրոնային փոստի թեման պետք է լինի. Հետաքրքրության հայտ EFSD -CS/4/2023-ի համար:

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ (R2E2)

E-mail: zaruhi.gharagyozyan@r2e2.am

Սայաթ-Նովա պող., 0001, 29/1,Երևան, Հայաստան

Հեռ.՝ +(374-10) 58 80 11, +(374-10) 54 51 21

տիկ. Զարուհի Ղարագյոզյան