Նպատակ

 • Վերանայել, գնահատել և/կամ հաստատել քամու ռեսուրսների մասով նախկին տվյալները և վերլուծությունները։
 • Սկրինինգավորել հնարավոր հողմային տեղանքները և ընտրել մինչև երեք տեղանք ապագա վերլուծությունների համար։
 • Հաստատել իրավական, տեխնիկական, ֆինանսական իրագործելիությունը և սահմանափակումները։
 • Հաստատել ենթադրվող ապագա տեղանքների բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատումը։

Նկարագրություն

Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ  Հայաստանում հողմային էներգետիայի գնահատման և զարգացման ծրագիրը հիմնավորվում է

 • 2020-2036 թվականների համար՝ Հայաստանի ամենաէժան էներգիայի զարգացման ծրագրով (ԱՄՆ ՄԶԳ,  2019 թ նոյեմբեր) առաջարկվում է հողմային էներգիայի արտադրության մինչև 500 ՄՎտ կայանի տեղադրում,
 • Միջազգային հովանավորությամբ իրականացված հողմային ռեսուրսների գնահատումներով հաստատվում են բազմաթիվ վայրերում լավից՝ գերազանց ռեսուրսները,
 • Հողմային էներգիայի ներուժը մնում է հիմնականում չշահագործված – միայն Լոռու մարզի՝ Պուշկինի լեռնանցքում 2010 թվականին տեղակայվել է 2.64 ՄՎտ հզորությամբ հողմային էներգիայի արտադրություն (չնայած մինչև 90 ՄՎտ հզորությամբ ընդլայնման շուրջ նախնական համաձայնությանը),
 • Վերականգնվող էներգիայի արտադրությունն ընդլայնող և էներգիայի արտադրության համակցությունը դիվերսիֆիկացնող հողմային  էներգիան իր ներդրումն է ունենում Կառավարության ռազմավարական առաջնահերթություններում։

Ծրագրի շրջանակներում իրագործվելու է հետևյալ գործընթացները

 1. Գնահատվելու են ընտրված տեղանքների նախաիրագործելիությունը ։
 2. Տեղադրվել են քամու էներգիայի  մշտադիտարկման կայաններ համապատասխան բարձրությունների վրա, որոնք հավաքագրելու են քամու մասին տվյալներ տասներկուամսյա կտրվածքով՝ էլեկտրաէներգիայի արտադրության մասով՝ բանկի կողմից ընդունելի գնահատականների համար։
 3. Վերհանելու են ֆիզիկական սահմանափակումները և խոչընդոտները (օրինակ՝ լոգիստիկա, տրանսպորտային ենթակառուցվածքներ, ցանցերի ինտեգրում, ցանցերի կայունություն)
 4. Նախագծվելու է ծրագրի նախնական կառուցվածքը (մեծությունը, նախագծման պարամետրերը, կոմերցիոն կառուցվածքը)։

 Արդյունքներ

Այժմ իրականացվում է տեխնիական խորհրդատուի, միջազգային և տեղական էքսպերտների խմբերի միջազգային մրցույթի արդյունքների ամփոփումը։