Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը «Էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական շենքերում էներգախնայողության բարձրացման մեխանիզմների գործարկում և աջակցություն «կանաչ էներգետիկայի» զարգացմանը» ծրագրի շրջանակում ավարտվել են «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի «Երիտասարդական» կայարանի վերգետնյա շինության արտաքին արհեստական ճարտարապետական լուսավորության աշխատանքները։ ավելին