Ինտերակտիվ քարտեզ

Ինտերակտիվ քարտեզն առաջարկում է խորը փորձ, որը թույլ է տալիս օգտատերերին ուսումնասիրել ֆինանսավորման աշխարհագրական բաշխումը մարզերում, պատկերացնել տարբեր տեսակի վերականգնվող էներգիայի կայանները ողջ Հայաստանում և մուտք գործել Գլոբալ հորիզոնական ճառագայթման (GHI) քարտեզ՝ ապահովելով արևային էներգիայի ներուժի արժեքավոր պատկերացումներ։ ամբողջ երկրում

Նախագծերի քանակը
Վերականգնվող էներգիա

13

էներգախնայողություն

3

Արևային էներգիա

1

Քամու էներգիա

1