ՎԷԷ Հիմնադրամը առաջարկում է բնապահպանական ծառայությունների ամբողջական փաթեթ, որը համապատասխանում է Հայաստանի օրենսդրության և միջազգային ֆինանսական կառույցների և կազմակերպությունների համապատասխան պահանջներին, ինչպիսիք են՝ Համաշխարհային Բանկը, Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկը(ՎԶԵԲ), Ասիական Զարգացման Բանկը(ԱԶԲ), ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիրը և այլն:  Մենք   կարող ենք տրամադրել՝

  • Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում
  • Ռազմավարական գնահատում
  • Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման շրջանակներ
  • Նախնական բնապահպանական ուսումնասիրություն
  • Բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերի գնահատում և կառավարում Բնապահպանական և սոցիալական գործողությունների պլաններ
  • Բնապահպանական կառավարման պլաններ
  • Թափոնների կառավարման պլաններ
  • Վտանգավոր նյութերի կառավարման պլաններ
  • ISO 14001 կառավարման համակարգի ներդրման աջակցություն