Ինտերակտիվ քարտեզ

Ինտերակտիվ քարտեզն առաջարկում է խորը փորձ, որը թույլ է տալիս օգտատերերին ուսումնասիրել ֆինանսավորման աշխարհագրական բաշխումը մարզերում, պատկերացնել տարբեր տեսակի վերականգնվող էներգիայի կայանները ողջ Հայաստանում և մուտք գործել Գլոբալ հորիզոնական ճառագայթման (GHI) քարտեզ՝ ապահովելով արևային էներգիայի ներուժի արժեքավոր պատկերացումներ։ ամբողջ երկրում

Loading...
Notice (8): Undefined variable: slug [APP/View/Contents/map.ctp, line 355]
Հայաստանում էլեկտրական կուտակիչների զարգացման...

Հայաստանում էլեկտրական կուտակիչների զարգացման ծրագրի նպատակն է ուսումնասիրել էլեկտրական էներգիայի պահեստավորման համակարգերի զարգացման հնարավորությունները, որոնք երկարաժամկետ հեռանկարում կարող են ապահո...

Notice (8): Undefined variable: slug [APP/View/Contents/map.ctp, line 355]
«Այգ-1» 200 ՄՎտ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտա...

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության առաջարկով Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը կազմապերպել է մրցույթ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Դաշտադեմ և Թալին համ...

Notice (8): Undefined variable: slug [APP/View/Contents/map.ctp, line 355]
էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական...

Ծրագրին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել համապատասխան դիմումի  ձևը: Տեղեկատվություն հանրային շենքի էներգատեխնիկական բնութագրերի վերաբերյալ Հանրակրթական, հատուկ, երաժշտական դպրոցների, քոլեջնե...

Notice (8): Undefined variable: slug [APP/View/Contents/map.ctp, line 355]
էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական...

Ծրագրի նպատակը՝ Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ներուժի առավելագույն իրացում։ Ակնկալվող արդյունքները՝ Էներգախնայողության մակարդակի բարձրացում և վերականգնվող էներգետիկայի մասնաբաժնի աճ։...

Notice (8): Undefined variable: slug [APP/View/Contents/map.ctp, line 355]