Փետրվարի 8-ին Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի մասնագետները «էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական շենքերում էներգախնայողության բարձրացման մեխանիզմների գործարկում և աջակցություն «կանաչ էներգետիկայի» զարգացմանը» ծրագրի շրջանակներում աշխատանքային այց կատարեցին Լոռու մարզպետարան և Ալավերդու բժշկական կենտրոն։
Այցի նպատակն էր իրականացնել ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների մոնիթորինգ, ինչպես նաև փոխհամաձայնություն ձեռք բերել հետագա աշխատանքների իրականացման համար։ ավելին