ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍ

R2E2-ն ապահովում է բարձր ճշգրտության DHI, DNI, GHI և Yeild քարտեզներ՝ աջակցելու Հայաստանում արևային էներգիայի մեծացմանը

Արեվային էներգիայի արտադրություն

Հիմք ընդունելով վերականգնվող էներգետիկայի տարբեր տեխնոլոգիաների մասշտաբայնացման և պատշաճ իրավական ու կարգավորող դաշտի ստեղծման կարևորությունը՝ ՀՀ կառավարությունը դիմել և դրամաշնորհ է ստացել Կլիմայի ներդրումային հիմնադրամի ցածր եկամուտ ունեցող երկրներում «Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրից» (SREP)՝ որի վարչարարությունն իրականացվում է Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի (IBRD) կողմից: Դրամաշնորհի նպատակն է նախապատրաստել «Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագիր»-ը: Ներկայումս տրամադրված միջոցների մի մասն օգտագործվել է ծրագրի նախապատրաստման համար, որը ներառում է արևային էներգիայի ներուժի գնահատումը, տեխնիկատնտեսական իրագործելիության ուսումնասիրությունների իրականացումը, գործարքի խորհրդատվական ծառայությունները, համապատասխան կարողությունների զարգացումը և դրա հետ կապված այլ միջոցառումներ։ «Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագիր»-ը դարձավ SREP-ի ֆինանսավորման գլխավոր բաղադրիչ արևային մեծ ներուժի և Հայաստանի համար մասշտաբայնացման հնարավորությունների պատճառով։ Վարձված միջազգային խորհրդատուի կողմից արդեն իսկ մշակվել են Հայաստանի արևային քարտեզները հիմնված արբանյակային և Հայաստանում տեղակայված չորս գերժակակից չափիչ կայանների տվյալների վրա: Հորիզոնական ճառագայթման օրական միջին ինտենսիվության (GHI) ցուցանիշը ամենանպաստավոր տեղակայման վայրերի համար տատանվում է 5-5,5 կՎտ/ժ, տարեկան GHI ցուցանիշը 1750կՎտ/ժ–ից բարձր է։ Արևի առավելագույն (պիկային) էներգիան 1մ2 վրա կազմում է 1250Վտ։ Պիկային այս բարձր արժեքը պայմանավորված է մեծ բարձրությամբ և օդի աղտոտման ցածր մակարդակով։ Տվյալների ճշգրտության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով 4 լիարժեք չափագիտական կայաններ են տեղադրվել այն վայրերում, որտեղ առաջարկվում է կառուցել արևային էլեկտրակայաններ։ Կայանները զինված են արևի ճառագայթումը չափող երկրորդ ստանդարտ կարգի և ճշգրտության հնարավոր բարձր մակարդակ ապահովող չափիչ սարքերով։ Չափումների ճշգրտությունը 1Վտ/մ2 է։

Արևային ռեսուրսի քարտեզներ

Հայաստանի Վերականգնվող Էներգետիկայի եւ Էներգախնայողության Հիմնադրամը (Հիմնադրամ) 2016 թվականից մինչև 2017 թվականի հունիս ամիսը Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ ձեռնամուխ է եղել Հայաստանի արևային ներուժի գնահատման աշխատանքների իրականացմանը, որի արդյունքում այսօր արդեն ունենք Հայաստանի արևային քարտեզներ (DHI, DNI, GHI, GTI և Yield)՝ բարձր ճշտությամբ: Հիմնադրամի և ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության համատեղ որոշմամբ այդ քարտեզները ամբողջությամբ հրապարակային են և ծառայելու են արևային էներգետիկայի ոլորտում գործունեությունն իրականացնող բոլոր սուբյեկներին՝ առավել ճշգրիտ ներդրումային որոշումներ կայացնելու համար: Անհրաժեշտ ենք համարում ընդգծել, որ աշխատանքների շրջանակում ձեռք է բերվել թվով չորս գերժամանակակից չափիչ կայան, որոնց օգնությամբ և Հիմնադրամի պատվերով տվյալ ոլորտում մեծ համբավ և փորձառություն ունեցող իսպանական Էֆֆերջի ընկերությունը կատարել է արբայնակային տվյալների համադրում և վերջնական ճշգրիտ տվյալների վերհանում: Հատուկ ծրագրային փաթեթների և մեթոդների կիրառմամբ ստեղծվել են Հայաստանի արևային ներուժի քարտեզները, որոնք բացառիկ են և իրենց ճշտությամբ գերազանցում են առկա այլ քարտեզներին, քանի որ դրանց ստեղծման հիմքում ընկած են վերջին 17 տարվա արբայնակային տվյալներն ու տեղային բարձր ճշտության չափումները:

GLOBAL HORIZONTAL IRRADIATION

Հայաստան
GLOBAL HORIZONTAL IRRADIATION

JPEG, 0.6 MB

Ներբեռնել

DIFFUSE HORIZONTAL IRRADIATION

Հայաստան
DIFFUSE HORIZONTAL IRRADIATION

JPEG, 0.6 MB

Ներբեռնել

DIRECT NORMAL IRRADIATION

Հայաստան
DIRECT NORMAL IRRADIATION

JPEG, 0.6 MB

Ներբեռնել

GLOBAL TILTED IRRADIATION

Հայաստան
GLOBAL TILTED IRRADIATION

JPEG, 0.6 MB

Ներբեռնել

PV YEILD MAP

Հայաստան
PV YEILD MAP

JPEG, 0 MB

Ներբեռնել

Զեկույցներ

«Effergy»-ի վերջնական զեկույցը կարող եք ներբեռնել այստեղ:

Solar resource assessment for PV applications in Armenia
Ներբեռնել

PDF, 2.9 MB

Ground-based data collection
Ներբեռնել

PDF, 1.4 MB

Production of Validated Solar Atlas
Ներբեռնել

PDF, 3.7 MB

Selection of Suitable Sites for PV development
Ներբեռնել

PDF, 1.5 MB