Ինտերակտիվ քարտեզ

Ինտերակտիվ քարտեզն առաջարկում է խորը փորձ, որը թույլ է տալիս օգտատերերին ուսումնասիրել ֆինանսավորման աշխարհագրական բաշխումը մարզերում, պատկերացնել տարբեր տեսակի վերականգնվող էներգիայի կայանները ողջ Հայաստանում և մուտք գործել Գլոբալ հորիզոնական ճառագայթման (GHI) քարտեզ՝ ապահովելով արևային էներգիայի ներուժի արժեքավոր պատկերացումներ։ ամբողջ երկրում

Loading...
Warning (2): Undefined variable $slug [APP/View/Contents/map.ctp, line 355]
Հայաստանում էլեկտրական կուտակիչների զարգացման...

Հայաստանում էլեկտրական կուտակիչների զարգացման ծրագրի նպատակն է ուսումնասիրել էլեկտրական էներգիայի պահեստավորման համակարգերի զարգացման հնարավորությունները, որոնք երկարաժամկետ հեռանկարում կարող են ապահո...

Warning (2): Undefined variable $slug [APP/View/Contents/map.ctp, line 355]
«Այգ-1» 200 ՄՎտ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտա...

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության առաջարկով Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը կազմապերպել է մրցույթ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Դաշտադեմ և Թալին համ...

Warning (2): Undefined variable $slug [APP/View/Contents/map.ctp, line 355]
էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական...

Ծրագրին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել համապատասխան դիմումի  ձևը: Տեղեկատվություն հանրային շենքի էներգատեխնիկական բնութագրերի վերաբերյալ Հանրակրթական, հատուկ, երաժշտական դպրոցների, քոլեջնե...

Warning (2): Undefined variable $slug [APP/View/Contents/map.ctp, line 355]
էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական...

Ծրագրի նպատակը՝ Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ներուժի առավելագույն իրացում։ Ակնկալվող արդյունքները՝ Էներգախնայողության մակարդակի բարձրացում և վերականգնվող էներգետիկայի մասնաբաժնի աճ։...

Warning (2): Undefined variable $slug [APP/View/Contents/map.ctp, line 355]
Հայաստանում կկառուցվի առաջին ջրածնային կայանը...

Օգոստոսի 7-ին «Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության» հիմնադրամի և ֆրանսիական «Գրուպ Սոլժես Էներջի» (Solges Energy) ՓԲԸ-ի միջև ստորագրվեց Փոխըմբռնման հուշա...

Warning (2): Undefined variable $slug [APP/View/Contents/map.ctp, line 355]
Հայաստանում հիբրիդային ֆոտովոլտային և ջրածնայ...

Արևային և ջրածնային էներգետիկայի արտադրության ոլորտում նորարարական լուծումների մշակման, ֆինանսավորման և կառավարման ոլորտում ճանաչված և մեծ  փորձ ունեցող «Գրուպ Սոլժես Էներջի»  ըն...

Warning (2): Undefined variable $slug [APP/View/Contents/map.ctp, line 355]
Wind Plant...

Wind Plant...

Warning (2): Undefined variable $slug [APP/View/Contents/map.ctp, line 355]
Solar Plant...

Solar Plant...

Warning (2): Undefined variable $slug [APP/View/Contents/map.ctp, line 355]
ՎԶԵԲ-Ի կանաչ տնտեսության ֆինանսավորման GEFF ծ...

ՎԶԵԲ-ը իրականացնում է Կանաչ տնտեսության ֆինանսավորման նոր ծրագիր, որը համաֆինանսավորվում է Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի (ԿԿՀ) կողմից: Ծրագրի շահառուներն  են փոքր և միջին ձեռնարկությու...

Warning (2): Undefined variable $slug [APP/View/Contents/map.ctp, line 355]
Չգազաֆիկացված համայնքների էներգաարդյունավետու...

«Հայաստանում չգազաֆիկացված համայնքների էներգաարդյունավետության բարձրացման» ծրագրի շրջանակներում 2017 թվականի օգոստոսի 31-ին Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնա...

Warning (2): Undefined variable $slug [APP/View/Contents/map.ctp, line 355]
Վերականգնվող էներգիայի զարգացման ծրագիր, Գերմ...

Հայաստանի Կենտրոնական բանկի (ՀՀ ԿԲ) և գերմանական Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KFW) բանկի միջև կնքված համաձայնագրի շրջանակներում իրականացվում է Հայաստանում վերականգնվող էներգետիկայի զարգացմանն ուղղ...

Warning (2): Undefined variable $slug [APP/View/Contents/map.ctp, line 355]
«Մեծաթիվ բնակչությանն ուղղված ԷԽ եվ ՎԷ բարձր ...

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)) հետ համատեղ...

Warning (2): Undefined variable $slug [APP/View/Contents/map.ctp, line 355]
Արևային ֆոտովոլտային կայանների կառուցման ներդ...

Վերջին տարիների ընթացքում մոտ 80%-ով նվազել է արևային ֆոտովոլտային (ՖՎ) կայանների տեխնոլոգիաների արժեքը, ուստի և կապիտալ ներդրումների ծավալը: Այսօր արդեն արդյունաբերական մասշտաբի արևային ՖՎ տեխնոլոգիա...

Warning (2): Undefined variable $slug [APP/View/Contents/map.ctp, line 355]
Երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագիր...

2014թ-ի Հունիսին  Կլիմայի Ներդրումների Հիմնադրամի (ԿՆՀ)  ներքո Ցածր Եկամուտ ունեցող երկրների համար նախատեսված «Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի» (ՎԷԸԾ)&...

Warning (2): Undefined variable $slug [APP/View/Contents/map.ctp, line 355]
Սևծովյան ավազանի երկրների 2007-2013 թ. Էներգա...

Ռումինիայի տարածքային զարգացման և բնակֆոնդի նախարարության միջազգային տարածքային համագործակցության տնօրինության կողմից առաջարկ է ստացվել իրականացնել Սևծովյան ավազանի երկրների 2007-2013 թվականների համատ...

Warning (2): Undefined variable $slug [APP/View/Contents/map.ctp, line 355]
ՎԷԸԾ-ի Ներդրումային Պլանի նախապատրաստումը Հայ...

ՎԷԸԾ-ի Ներդրումային Պլանի նախապատրաստումը Հայաստանում ծրագրի նպատակն է աջակցել Հայաստանի Կառավարությանը Վերականգնվող էներգետիկայի զարգացման ներդրումային պլանի նախապատրաստման, ինչպես նաև ՎԷԸԾ-ի միջոցնե...

Warning (2): Undefined variable $slug [APP/View/Contents/map.ctp, line 355]
Հիմնադրամի գործունեությունը ՎԷ ոլորտում...

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԷՏԻԿԱՅԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ Համաշխարհային Բնապահպանական Հաստատության (ՀԲՀ, GEF) և Համաշխարհային Բանկի (ՀԲ, WB) TF-053910 դասիչը կրող “ Վերականգնվող էներգետիկայի ծրագիր&rd...

Warning (2): Undefined variable $slug [APP/View/Contents/map.ctp, line 355]
Հայաստանում հողմային էլեկտրաէներգիայի արտադրո...

Նպատակ Վերանայել, գնահատել և/կամ հաստատել քամու ռեսուրսների մասով նախկին տվյալները և վերլուծությունները։ Սկրինինգավորել հնարավոր հողմային տեղանքները և ընտրել մինչև երեք տեղանք ապագա վերլուծություն...